ناب ترین فایل ها وپاور پوینت های آموزشی

فروشگاه جزوات برتر

بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر انجام گرفته است. این تحقیق از نوع كاربردی و به روش توصیفی-استنباطی انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش كلیه دانش آموزان دختر می باشد. به منظور نمونه گیری، یک مدرسه به صورت تصادفی خوشه­ای انتخاب شد. كه از بین دانش ­آموزان مدرسه، 90 دانش آموز به صورت داوطلبانه برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. در ادامه، پس از همسان سازی آنها بر مبنای قد، وزن، سن و پیش آزمونی که از دروس تاریخ، املا، زبان انگلیسی، ریاضی و علوم گرفته شد، نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد 45 نفره تقسیم شدند. نحوه گردآوری داده ها در این پژوهش به روش كتابخانه­ای و میدانی و استفاده از منابع معتبر علمی و كتب و مقالات می باشد. ابزار اندازه گیری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته تاثیر ورزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها در این پژوهش از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. این پژوهش به این نتیجه رسید كه انجام تمرینات ورزشی موجب افزایش نمرات دانش آموزان در دروس مزبور شده است. به عبارت دیگر،‌ ورزش موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر گردیده است

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: كلیات پژوهش... 1

 

1-1- مقدمه2

 

1-2- بیان مسئله2

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش3

 

1-4- اهداف پژوهش4

 

1-4-1- هدف اصلی4

 

1-4-2- اهداف جزئی4

 

1-5- فرضیات پژوهش4

 

1-5-1- فرضیه اصلی4

 

1-5-2- فرضیات فرعی4

 

1-6- سوالات پژوهش5

 

1-6-1- سوال اصلی5

 

1-6-2- سوالات فرعی5

 

1-7- قلمرو پژوهش:5

 

1-7-1- قلمرو موضوعی:5

 

1-7-2- قلمرو زمانی:5

 

1-7-3- قلمرو مكانی:5

 

1-8- متغیرهای پژوهش5

 

فصل دوم: ادبیـات پژوهــش... 7

 

2-1- ادبیات و پیشینه پژوهش8

 

2-2- ادبیات نظری پژوهش9

 

2-3- نقش ورزش بر پیشرفت تحصیلی9

 

2-4- نقش مهم ورزش در درس خواندن11

 

2-5- اثر ورزش بر فعالیت مغزی11

 

2-5-1- چگونگی تاثیر ورزش در تقویت مغز:12

 

2-5-2- تاثیر ورزش بر بهبود افسردگی:12

 

2-5-3- فعالیت مغز12

 

2-5-4- روش صحیح ورزش کردن برای تقویت مغز:13

 

2-6- نقش مهم ورزش در درس خواندن14

 

2-6-1- نقش ورزش مدارس در شکوفایی ورزش کشور14

 

2-7- ورزش و انگیزه تحصیلی17

 

2-8- شباهت های ورزش و مطالعه:18

 

2-9- نقش ورزش در حوزه مطالعات18

 

2-10- تعریف ورزش و تندرستی20

 

2-10-1- چکیده ای از تاریخچه پیوند تن و روان20

 

2-10-2- تأثیر ورزش در اجتماعی شدن21

 

2-10-3- تأثیر ورزش در شخصیت22

 

2-10-4- تأثیر ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران23

 

2-10-5- تأثیر ورزش در کاهش افسردگی24

 

2-10-6- تأثیر ورزش در کاهش اضطراب25

 

2-10-7- نقش ورزش در پُر کردن اوقات فراغت25

 

2-10-8- تأثیر ورزش بر فرهنگ27

 

2-10-9- تأثیر ورزش بر حافظه27

 

2-10-10- کسب اعتماد به نفس در اثر رشد و تکامل بدنی:28

 

2-10-11- تأثیر ورزش در کسب روحیه مقاوم در برابر مشکلات:28

 

2-10-12- ورزش و داشتن روحیه ای با نشاط:29

 

2-10-13- شکوفا شدن استعدادهای نهفته با ورزش:29

 

2-10-14- تأثیر فرهنگ در ورزش31

 

2-10-15- ورزش به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر رشد اجتماعی32

 

2-10-16- ورزش و رشد رفتار ضد اجتماعی33

 

2-10-17- نقش مربی33

 

2-10-18- رویکرد روان پویشی رشد شخصیت34

 

2-10-19- کاربرد های تئوری زیگموند فروید34

 

2-10-20- انگیزش ناخودآگاه و سود ثانویه34

 

2-10-21- تصعید34

 

2-10-22- رشد روانی- جنسی35

 

2-11- پیشینه عملی تحقیق35

 

2-12- خلاصه فصل43

 

فصل سوم: روش پژوهش... 45

 

3-1- مقدمه46

 

3-2- روش پژوهش46

 

3-3- روش اجرای تحقیق46

 

3-4- جامعه آماری47

 

3-5- حجم نمونه و نمونه گیری47

 

3-6- نحوه گردآوری داده ها47

 

3-7- ابزار پژوهش48

 

3-8- روش گردآوری داده ها48

 

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها49

 

3-10- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش50

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها51

 

4-1- آمار توصیفی و استنباطی52

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 59

 

5-1- مقدمه60

 

5-2- خلاصه یافته ها60

 

5-3- بحث و نتیجه گیری61

 

5-4- مقایسه نتایج این پژوهش با تحقیقات مشابه62

 

5-5- پیشنهادها63

 

5-6- محدودیت ها64

 

5-7- جمع بندی64

 

منابع و مآخذ.. 65

 

منابع فارسی66

 

منابع لاتین66

 

پیوســــــت ها67

 

پرسشنامه68

 

قیمت فایل فقط 12000 تومان

 

 

 

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان
توجه: فروش محدود و اختصاصی این فایل فقط به 4 مشتری فروخته می شود و به محض رسیدن تعداد خریداران به 4 نفر فروش بصورت خودکار متوقف خواهد شد.
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
varzesh_1781109_4088.zip458.6k